Om Sentat Asset Management AB

Fondbolaget Sentat Asset Management AB grundades 2006 och har sedan starten framgångsrikt förvaltat den flerfalt prisvinnande fonden - Thyra Hedge. Sentat Asset Management AB är ett svenskt fondbolag och certifierad AIF-förvaltare hos Finansinspektionen och kan erbjuda tillståndspliktiga kapitalförvaltningstjänster samt fonder i formen av UCITS - och AIF -fonder.