Inge Heydorn
CEO/CIO, Partner
Inge Heydorn är en av Sentat Asset Management ABs grundare, ägare och ansvarig förvaltare. Inge har drygt 20 års erfarenhet av aktieanalys och kapitalförvaltning från Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO, Deutsche Bank och Sentat Asset Management AB. Inge har primärt varit fokuserad mot teknologi- och telekombolag och har på samtliga arbetsplatser varit teamledare och lett analysarbetet i respektive grupp.

Catrine

Catrine Salz
COO, Partner
Catrine Salz är arbetande styrelseordförande i Sentat Asset Management AB. Catrine har över 20 års erfarenhet av finans- och banksektorn. Catrine är Co-Founder av Thyra Global Technology Fund och var tidigare VD för fonden. Catrine har också varit Managing Director på ABN Amro i New York inom Institutional Research Sales.