Joakim Agerback
CRO Internt riskansvarig
Joakim arbetar som riskansvarig för Sentat Asset Management. Joakim har en gedigen erfarenhet rörande de finansiella marknaderna och har djup kunskap inom framförallt portföljförvaltning, risk management, trading- och exekvering samt regulatoriska frågor.