Mats Ohlson
Portföljförvaltare
Mats Ohlson arbetar som portföljförvaltare och har en gedigen erfarenhet från finanssektorn. Mats var 2004-2015 chef över TAA och kvantitativ research på Ålandsbanken Abp Sverige Filial.  Dessförinnan var Mats ansvarig förvaltare för samtliga allokeringsuppdrag/-fonder på Nordea Asset Management. Mats är aktiv i Sveriges Finansanalytikers Förening, SFF. Idag är han ledamot av SFF:s riskgrupp och tidigare har han varit ledamot i Räntegruppen (the Swedish Bond Commission). 

Fredrik Sjöstrand
Portföljförvaltare
Fredrik har 28 års erfarenhet av den finansiella sektorn. Fredrik har arbetat i flera ledande befattningar samt som specialist inom portföljförvaltning, handel, analys, riskhantering och kapitalanskaffning på Handelsbanken, Bear Stearns, Straumur Investmentbank, Carnegie samt Swedbank i Sverige, England och Luxemburg. Sedan år 2008 har Fredrik bedrivit egen konsultverksamhet inom finansiella tjänster. Fredrik innehar Bachelor of Science (BSc) från Stockholms universitet i offentlig förvaltning med fördjupade studier i nationalekonomi och statistik. 
 

Joakim Agerback
CRO Internt riskansvarig
Joakim arbetar som riskansvarig för Sentat Asset Management. Joakim har en gedigen erfarenhet rörande de finansiella marknaderna och har djup kunskap inom framförallt portföljförvaltning, risk management, trading- och exekvering samt regulatoriska frågor.