Peter Magnusson
Analys och förvaltning
Peter Magnusson arbetar som analytiker och förvaltare på Sentat Asset Management AB och ingår i Bolagets förvaltningsteam. Peter har drygt 20 års erfarenhet av aktie- och derivat analys. Peter har tidigare också arbetat med trading på Handelsbanken Capital Markets samt SEB Enskilda Securities.

Catrine

Joachim Stackelberg
Kontaktperson tredjeparts distribution
Joachim Stackelberg arbetar främst som kontaktperson gällande distributionssamarbeten för fonden Thyra Hedge. Joachim har mångårig erfarenhet av distribution inom kapitalförvaltning. Joachim har tidigare varit verksam och delägare gällande fonden Sector Hedge samt arbetat på Alfakraft Fonder AB. Dessutom har Joachim tjänstgjort som managementkonsult på Cap Gemini Ernst & Young.