Catrine

Catrine Salz
Styrelseordförande, Partner
Catrine Salz är arbetande styrelseordförande i Sentat Asset Management AB. Catrine har över 20 års erfarenhet av finans- och banksektorn. Catrine är Co-Founder av Thyra Global Technology Fund och var tidigare VD för fonden. Catrine har också varit Managing Director på ABN Amro i New York inom Institutional Research Sales.

Mats Ohlson
Styrelseledamot
Mats Ohlson är oberoende styrelseledamot i Sentat Asset Management AB och har många års erfarenhet från finanssektorn. Mats var 2004-2015 chef över TAA och kvantitativ research på Ålandsbanken Abp Sverige Filial.  Dessförinnan var Mats ansvarig förvaltare för samtliga allokeringsuppdrag/-fonder på Nordea Asset Management. Mats är aktiv i Sveriges Finansanalytikers Förening, SFF. Idag är han ledamot av SFF:s riskgrupp och tidigare har han varit ledamot i Räntegruppen (the Swedish Bond Commission).

jo

Joakim Oscarsson
Styrelseledamot
Joakim Oscarsson sitter som oberoende ledamot i styrelsen för Sentat Management AB och har närmare 18 års erfarenhet inom aktieanalys, strategisk- och taktisk tillgångsallokering och har haft ledande befattingar såsom VD och förvaltningschef i flera olika förvaltningsbolag. Joakim har bland annat arbetat på Carlson Investment Management, Skandia Asset Management, DnB Asset Mangement, Cerium, Monyx Kapitalförvaltning samt Allba Asset Management. Joakim arbetar idag som rådgivare genom eget konsultbolag.