Sentat Asset Management AB arbetar med fondförvaltning samt skräddarsydda kapitalförvaltningslösningar. Nedan presenteras de fonder samt tjänster som vi idag erbjuder.
 

SENTAT FONDER:

- THYRA HEDGE

Thyra hedge är en global aktiebaserad marknadsneutral hedgefond.
För mer information klicka här

- WORLD EQUITY REPLICATION FUND
World Equity Replication Fund (WERF) är en koncentrerad global aktiefond.
För mer information klicka här

- SCANDINAVIAN CREDIT FUND I
Scandinavian Credit Fund I (SCFI) är en AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.
För mer information klicka här

- THE SINGLE MALT FUND

The single Malt Fund är en AIF-fond som erbjuder en investering i sällsynt whisky – en produkt med en historiskt enastående avkastning. Som investerare tar du del av värdeökningen och får dessutom chansen att förvärva whiskyn som fonden investerat i, innan den släpps till allmänheten.
För mer information klicka här