Sentat Asset Management AB arbetar med fondförvaltning samt skräddarsydda kapitalförvaltningslösningar. Nedan presenteras de fonder samt tjänster som vi idag erbjuder.
 

SENTAT FONDER:

- THYRA HEDGE

Thyra hedge är en global aktiebaserad marknadsneutral hedgefond.
För mer information klicka här

- WORLD EQUITY REPLICATION FUND
World Equity Replication Fund (WERF) är en koncentrerad global aktiefond.
För mer information klicka här

- SCANDINAVIAN CREDIT FUND I
Scandinavian Credit Fund I (SCFI) är en AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som befinner sig i någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller med säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.
För mer information klicka här